Netel Oy:n Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Netel Oy (2309034-4)
  Huhtalantie 2
  60220 Seinäjoki
  info@netel.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Kira Kerbs
  Aku Korhosen tie 8
  00440 Helsinki
  kira.kerbs@netel.fi
  Puh. +358 50 534 7551

 3. Mihin tarkoituksiin käytämme rekisteröityjen henkilötietoja?

  Rekisteröityneellä tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden yritysten ja muiden yhteisöjen työntekijöitä, joiden kanssa Netel Oy:llä on asiakassuhde, yhteistyösuhde tai muu asiallinen yhteys. Lisäksi rekisteröityneellä tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä henkilöitä, jotka ovat tilanneet Netel Oy:n uutiskirjeen tai muulla tavalla antaneet suostumuksensa yhteystietojensa käyttöön.

  Netel Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi: Netel Oy voi käyttää henkilötietojasi edustamasi yrityksen tai muun yhteisön kanssa tai suoraan kanssasi muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja parantamiseen.
 • Palvelujen tarjoaminen: Netel Oy voi käyttää henkilötietojasi palvelujen tarjoamiseksi, mikäli edustamasi yritys tai muu yhteisö on tilannut uutiskirjeemme tai osallistunut tapahtumiimme.
 • Asiakasviestintä: Netel Oy voi käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle palveluihimme liittyviä ilmoituksia ja pyytääkseen palautetta palveluistaan.
 • Markkinointi: Netel Oy voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista palveluista tai muista tapahtumista.
 1. Mitä tietoja voimme kerätä?

 • Netel Oy:n keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:
 • Etu- ja sukunimi;
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero);
 • Netel Oy:n asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyvän yrityksen tai muun yhteisön, jossa rekisteröity työskentelee tällä hetkellä tai on työskennellyt aikaisemmin, nimi ja tiedot;
 • Titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Netel Oy:n toimintaan liittyvissä työtehtävissä.
 1. Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

  Suurin osa tiedoista saadaan asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana. Lisäksi henkilötietoja saadaan nettisivujemme kautta uutiskirjeen tilauslomakkeen tai yhteydenottopyyntölomakkeen kautta.

 1. Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

  Netel Oy ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille.
  Netel Oy saattaa kuitenkin jakaa henkilötietojasi lainsäädännön perusteella tai tuomioistuimen tai muun vastaavan viranomaisen määräyksestä.

 1. Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

  Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai EU-alueen ulkopuolelle.

 1. Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

  Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen.
  Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on rekisteriin kerätty.
 • Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 • Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot tästä rekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
 • Peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • Henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
 • Henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Netel Oy:öön sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Netel Oy:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:
 • Kiistät Netel Oy:llä olevien henkilötietojesi paikkaansapitävyyden;
 • Käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
 • Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Netel Oy:n oikeutetut perusteet sinun perusteesi.
 • Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Netel Oy:n välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaistavaksi.
 1. Soveltuva lainsäädäntö

  Netel Oy on suomalainen ja Suomessa toimiva organisaatio. Tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Ota yhteyttä

Olethan empimättä yhteydessä, jos jokin jäi askarruttamaan, vastaamme mielellämme!

Lataa esite