YMPÄRISTÖVASTUU

Netel Oy ympäristöpolitiikka

Netelin ympäristöpolitiikka kattaa kaikki toiminnot Suomessa ja muissa toimintamaissa. Myös Netelin keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia ympäristöjohtamisen periaatteita.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan huomioon ympäristövaikutukset. Seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön muutoksia ja kehitystä sekä toteutamme toimintaamme lakien ja asetusten sekä lupaehtojen mukaisesti.

Kannustamme ja opastamme henkilöstöämme toimimaan siten, että he kussakin työvaiheessa huomioivat ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.

Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita. Politiikkaa sekä päämäärien ja tavoitteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

Tavoitteenamme on

  • Oman toimintamme aiheuttaman ympäristökuormituksen minimoiminen
  • Kouluttaa henkilökuntamme tunnistamaan työnsä ympäristövaikutukset ja työskentelemään vastuullisella tavalla
  • Parantaa energiatehokkuuttamme
  • Edesauttaa yhteistyökumppaneitamme toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti
  • Ylläpitää avointa tiedonvälitystä ja luottamuksellisia suhteita asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin keskeisiin
    sidosryhmiin
Ota yhteyttä

Olethan empimättä yhteydessä, jos jokin jäi askarruttamaan, vastaamme mielellämme!

Lataa esite