Julkaistu23.07.2015JulkaisijaAri Asikainen

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 heinäkuusta marraskuuhun yhdeksän kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Posiolla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin kahdeksan henkilöä ja sen arvo on noin 750 000 euroa.

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 heinäkuusta marraskuuhun yhdeksän kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Posiolla. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin kahdeksan henkilöä ja sen arvo on noin 750 000 euroa.

Kaivuut alkavat Posion kirkonkylältä kohti Aholaa. Työssä edetään taajaman läpi terveysasemalle asti, jonka jälkeen siirrytään Ahosenniemen alueelle. Teiden varsilla kulkee siis urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä paikoin voi aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapeloinnilla varmistetaan alueen sähkönsaantia

”Projektin aikana viedään maan alle noin yhdeksän kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennetaan 15 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa sekä puretaan vanhaa ilmajohtoverkkoa noin 13 kilometriä. Lisäksi lisätään sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta kunnassa”, hankepäällikkö Joonas Hämäläinen Carunasta kertoo.

”Hankkeen myötä lisäämme alueella noin 750 asiakasta säävarman verkon piiriin ja mahdollistamme näin heille sujuvamman arjen. Projekti on osa meidän laajamittaisia investointejamme sähköverkkoomme kaikilla verkkoalueillamme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Investoinneilla saavutamme entistä vahvemman ja luotettavan sähköverkon asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeisiin. Lähivuosina tulemme myös panostamaan pienjänniteverkon laajamittaiseen kaapeloimiseen”, Hämäläinen päättää.

Carunalla on Posion työkohteessa urakoitsijakumppanina Telog Oy.

Ajankohtaista
Ota yhteyttä

Olethan empimättä yhteydessä, jos jokin jäi askarruttamaan, vastaamme mielellämme!

Lataa esite